Proč přiložit dítě k práci?

Problém dětí pomáhat rodičům často vzniká na různých fórech a dospělých sbírek. A názory k tomuto bodu. Někteří rodiče se domnívají, že děti mají právo na dětství, ke hře, budou mít čas na práci více se učit. Jejich oponenti argumentují opak, že pouze zvyklí již od útlého věku dětí se pak stávají svědomité dříč a poctivé občany společnosti.

Pokud rodiče chtějí připojit dítě do společné práce – by měli nejprve zeptat sami sebe na otázku: “Proč je to nutné?” Musí pochopit, jak pro sebe, k jakému účelu tedy dát do konce. Nebo chtějí, aby dítě zvyknou na práci a nebojí obtíží. Že byl ochoten někdy není snadné života v dospělosti. Nebo snad chtějí mít pomocníky na práci rodinných příslušníků, jejich děti jsou osvobozeny od částečném zatížení.

22

Pokud se dítě cítí, že je v rodičů, kteří jsou vyškoleni k práci pouze kvůli školní docházky nemá smysl – nemají žádné vyhlídky takového plánu. Dítě bude dříve či později pocit, že neupřímnost ve svých slovech a bude vytvářet pouze jakousi pilnou pracovníka, kteří chtějí pracovat jako nevyhnutelný povinnosti. V tomto případě, že dítě není vychován lásku do práce a nebyl schopen správně ocenit práci.

A v případě, že dítě bude říkat, že je členem rodiny, který měl jako jiní mají odpovědnost – dítě pochopí, že to opravdu navrhl k němu, je to užitečné pro každého. Stačí připomenout, jak děti provádět péči o domácí práce, když někdo – to dospělého špatně – cítí členy malým týmem a jsou rádi ve prospěch rodiny.

Je třeba připomenout práce. A zaplatit za práci, kterou chcete?